skip to Main Content
Menu
images

Samarbejde med kommunen/visiterende myndighed

Visitation

Ved visitation tager den anbringende kommune kontakt til STEDET for at drøfte en evt. anbringelse af den unge. Hvis indflytning på STEDET anses for at være relevant, fremsender kommunen akter fra den unges sag, herunder §50 undersøgelsen, udtalelser fra skoler, PPR, psykiatrisk udredning mv. I STEDETs vurdering lægges dels til grund, om den unge er indeholdt i målgruppen, dels om den unge vil passe sammen med den aktuelle gruppe af unge på STEDET. Når personalet har læst akterne, drøftes sagen på et ugentligt torsdagsmøde. Hvis det vurderes, at den unge vil være velplaceret på STEDET, aftales et besøg af sagsbehandler og evt. forældre. Vurderer alle parter herefter, at den unge vil profitere af at bo på STEDET, besøger den unge herefter STEDET. Ved mødet med den unge vil det blive gjort tydeligt, hvad STEDETs regler, pædagogik og forventninger er. Den unge skal være klar til at sige ja til dette, da STEDET udelukkende er for unge, der selv kan se et formål med at bo på STEDET. Herefter aftales div. vedr. indflytning.

Tre måneder efter at den unge er flyttet ind på STEDET, udarbejdes en statusrapport. Herefter foreligger ny statusrapport hvert halve år. Statusrapporterne gennemgås ved et møde med den unge, forældre, kommunen og evt. andre samarbejdspartnere. Udover statusrapporterne kan der efter behov udarbejdes skriftligt materiale om den unge. Mens den unge er anbragt på STEDET, forudsættes der i samarbejdet med kommunen en løbende telefonisk og skriftlig kontakt. Det forventes, at kommunen holder STEDET orienteret om ændringer i forhold til aftalte retningslinjer og ændringer af familieforhold.

Vores pris er pt.
79.995.- / måned – 2018

Cvr-Nummer 14527702

Back To Top