skip to Main Content
Menu

Visitation

Ved ønske om anbringelse retter anbringende myndighed kontakt til Stedet. Hvis indflytning på Stedet anses for at være relevant, fremsendes relevante akter fra den unges sag (eksempelvis §50 undersøgelse, skoleudtalelser, PPR, psykiatrisk udredning mv.)

Når personalet har læst akterne, drøftes den unge i personalegruppen. Hvis det vurderes, at den unge vil være velplaceret på Stedet, aftales et besøg af sagsbehandler og eventuelt forældre.
Vurderer alle parter herefter, at den unge vil profitere af at bo på Stedet, besøger den unge herefter Stedet. Ved mødet med den unge vil vi gensidigt afstemme forventninger, samt fortælle om Stedets regler og pædagogik. Stedet tager udelukkende unge, der selv kan se et formål med at bo på Stedet. Herefter aftales div. vedr. indflytning.

Tre måneder efter indflytning, udarbejdes en statusrapport. Herefter foreligger ny statusrapport hvert halve år. Statusrapporterne gennemgås ved et møde med den unge, forældre og sagsbehandler. Mens den unge er anbragt på Stedet, pågår løbende telefonisk og skriftlig kontakt med sagsbehandler.

Pris (pr. 1/1 2021): 82.819.- /mdr.

Forældre- og pårørendearbejde
Det er vigtigt for os, at familien inddrages bedst muligt i den unges liv og udvikling. Familierne skal leve med hinanden, også efter anbringelsen. Forældrene inddrages derfor mest muligt i den unges liv og vi afholder (hvis relevant) månedlige forældresamtaler og orienterer løbende over telefon. Stedet tilbyder (ved ekstrabevilling) strukturerede terapeutiske familiesamtaler af vores uddannede familieterapeuter.

Udslusningsbolig
Stedet tilbyder botræning til unge i efterværn på Stedet (18-23 år) som er klar til at tage det næste skridt i ungdomslivet på vej ind i voksenlivet i egen bolig. En tæt og tillidsfuld relation har været omdrejningspunktet under deres ophold på Stedet. Denne relation mener vi kan være med til at skabe den kontinuitet og stabilitet, som giver de unge overskud til at bevare stabile relationer til netværk, familie, uddannelse og fritid i egen bolig. Vi lægger vægt på at være nærværende og autentiske voksne, og vi arbejder med mål og delmål som primært er omdrejningspunktet for vores indsats sammen med den unge.

Udsatte unge er i højrisiko for at opleve sig isolerede og ensomme, når de flytter i egen bolig. Her ser vi vores indsats som en væsentlig støtte til, at den unge trygt kan udvikle nye og eksisterende relationer, som kan fortsætte ind i voksenlivet.

Støtte- og kontaktpersons opgaver
Stedet tilbyder at løse støtte- og kontaktpersons opgaver udenfor matriklen.

CVR: 14527702

Back To Top