skip to Main Content
Menu

Hverdagen på Stedet

Til daglig bliver du vækket om morgenen afhængigt af, hvad du skal. Vi kan i starten følge dig afsted til dagens gøremål. Når du kommer tilbage om eftermiddagen, er der ofte tid til lektier, hygge, fred og ro i stuen og på værelset. Venner og kærester er meget velkomne (efter aftale).

Aftensmaden tilberedes af de voksne, gerne med hjælp fra jer unge. Vi laver hver uge en madplan, hvor alle kan byde ind med (liv)retter. Vi spiser sammen, og her bliver dagens oplevelser ofte snakket igennem. Aftenen kan bruges til lektier, spil, film i stuen, snakke etc.

På hverdage går vi til ro kl. 22:30. De voksne sover på kontoret, og er altid til rådighed – også om natten.

Når du flytter ind, snakker vi om dine ønsker og interesser for fritidsaktiviteter. I weekenden kan der efter jeres ønsker være forskellige ture som f.eks. biografture, skøjtehal, tur til København, osv.

Du har dit eget værelse, som du indretter efter eget ønske, og du er med til at gøre værelset til et rart og personligt sted at være. Det er også en del af dagligdagen at holde orden på værelset, støvsuge, vaske tøj mv. med den støtte, som du har brug for.

I samarbejde med dig og din UU-vejleder tilrettelægges den uddannelse, der passer bedst til dig og dine ønsker og formåen.

Vi holder ungemøde hver uge, hvor emner og ønsker tages op og evt. bringes videre til det ugentlige personalemøde.

På Stedet lægger vi vægt på, at dine forældre inddrages mest muligt i din hverdag og udvikling. Dine forældre og søskende er efter aftale altid velkomne på Stedet. Hvis der er problemer i din familie, forsøger vi at hjælpe jer med at få det godt sammen. Vi forsøger både at lytte til dine og dine forældres idéer, behov og ønsker. Efter behov tilbyder vi ugentlig samtale med jer forældre, for løbende at opdatere og inddrage jer i den unges liv, samt forventningsafstemme for derigennem at styrke vores samarbejde med jer. Vi holder også hvis det er relevant, månedlige forældresamtaler.

På Stedet fejrer vi juleaften, fødselsdag, konfirmation, dimission, studenterfest osv. Vi snakker med dig og dine forældre om jeres ønsker, så disse begivenheder festligholdes på en måde, så både du og din familie oplever det som jeres. Vi fejrer ofte højtider lidt tidligere, så du har mulighed for fejre højtider som fødselsdage, jul og nytår med din familie.

Her kan du se et eksempel på, hvordan en almindelig uge kan se ud på Stedet: Skema over hverdagen på Stedet

Når du som ung skal anbringes, har du og dine forældre rettigheder i den forbindelse. Dem kan I læse mere om her:

Når du ikke kan bo derhjemme, 12-17 år

Til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Vi er ikke din familie, men vi ønsker at være det bedste alternativ til ikke at bo hjemme.

Back To Top