skip to Main Content
Menu

Hverdagen på stedet

Til daglig vækkes de unge om morgenen individuelt afhængigt af skoletilbud, beskæftigelse mv. De unge følges efter behov af sted til dagens gøremål. Eksempelvis skoletilbud, hvis inden for kommunegrænsen. Hvis længere transport, kan denne ydelse tilkøbes.

Når de unge kommer hjem til STEDET om eftermiddagen, er det oftest tid til hygge, fred og ro i stuen. Venner/kærester til de unge er meget velkomne. Aftensmaden tilberedes af de voksne, ofte med hjælp fra de unge. De unge deltager med udgangspunkt i og respekt for, hvad den enkelte kan magte. Der kan i perioder blive taget hensyn til, at skolen fylder meget, og det skal der være plads til.

Aftensmaden spises i fællesskab, hvor dagens oplevelser snakkes igennem. Aftenen kan bruges til besøg hos venner og kærester. Alle skal gå til ro omkring kl. 22.30. I weekenden besøger de unge ofte venner og familie eller har selv besøg på STEDET.

I forbindelse med indflytning afklares de unges ønsker og interesser for fritidsaktiviteter. Flere af STEDET’s unge dyrker i perioder den samme aktivitet og følges til denne flere gange om ugen. I weekenden kan der afhængig af de unges ønsker være forskellige tilbud som f.eks. biografture, skøjtehal, tur til København.

STEDET har en række faste traditioner. Der afholdes juleaften ca. en uge før d. 24. december for alle STEDET’s unge. STEDET festligholder de unges 18 års fødselsdage. STEDET holder fælles sommerfrokost ugen før, sommerferien begynder. Når en af STEDET’s unge skal flytte for sig selv, siges der farvel med en god middag i byen, hvor alle deltager.

De unge har eget værelse indrettet efter eget ønske, og de er med til at gøre værelset til et rart og personligt sted at være. Det er også en del af dagligdagen at holde orden på værelset, støvsuge mv. med den støtte, den enkelte unge har brug for.

Forældresamarbejde

På STEDET lægges der vægt på, at forældrene inddrages mest muligt i planlægningen af den unges hverdag. Forældrene inviteres derfor til en række møder og kan, med mindre andet er aftalt, deltage i lægebesøg, skolearrangementer mv. Familien vil blive tilbudt jævnlige samtaler og holdt orienteret om den unges udvikling. Forældrene er efter aftale altid velkomne på STEDET.

Det er en del af det pædagogiske grundlag på STEDET, at der fra begyndelsen etableres et godt forældresamarbejde, hvor forældrenes ønsker og behov tages alvorligt og imødekommes hvis muligt. Det tilstræbes samtidigt, at den unges ønsker i forhold til familien respekteres.

På STEDET arbejdes der på, at den unge holder højtider med familien, med mindre det på forhånd kan forudses at ville belaste den unge.

Søskende kan efter aftale med forældrene blive inviteret på besøg og kan deltage i den unges aktiviteter.

Det er STEDET’s mål, at ønsker om traditionelle familiebegivenheder som jul, fødselsdage, konfirmation mv. indfries og festligholdes på en måde, så både den unge og familien oplever det som deres begivenhed.

Dagsstrukturen på Stedet er typisk og forsøges overholdt som denne:

skema over hverdagen på STEDET

Back To Top