skip to Main Content
Menu

Stedet er et privatejet (§66,stk.1,nr.5) opholdssted i Espergærde i Nordsjælland og har i over 30 år skabt et trygt og stabilt hjem for unge med psykisk sårbarhed. 

De unge tilbydes et trygt miljø, således at Stedet kan opleves som et hjem. Relationsarbejdet er i fokus, så personalet på sigt kan opleves som troværdige og autentiske voksne, de unge kan stole på.

Stedet står for et overskueligt, velstruktureret miljø med rummelighed for de unges forskelligheder og individuelle behov, samt fokus på fællesskabet og sammenholdet i ungegruppen.

Stedet modtager unge i alderen 13-23 år med forskellige former for psykosociale vanskeligheder. Fælles for de unge er ofte tidlige omsorgssvigt, som besværliggør et almindeligt ungdomsliv.

Stedet modtager ikke unge med udadreagerende adfærd og/eller misbrug.

Formål

Stedet ønsker at bidrage til:

  • at øge den unges selvfølelse og ’livsudsigt’
  • at styrke og udbygge den unges sociale relationer og netværk
  • at hjælpe til at udrede og behandle traumer
  • at støtte den unge til den bedst mulige uddannelse
  • at den unge udsluses i egen bolig med eventuel efterværn

Stedets faglige ståsted tager udgangspunkt i den mentaliseringsbaserede og den narrative tilgang.

Stedet er struktureret som en døgninstitution, hvor alt personale er faguddannet, med en pædagogisk eller socialfaglig uddannelse, herunder også Stedets tilknyttede vikarer.

typisk-pigeværelse2

STEDET tilbyder

I begyndelsen af anbringelsen etableres et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde med den unges forældre/familie. Den unge støttes og vejledes i at slippe ansvar overfor sine forældre og søskende.

Der etableres relevant uddannelse. Der sigtes højt, det er ikke unormalt, at en ung bliver student. De unge tilbydes lektiehjælp på STEDET, der har en privatlærer tilknyttet.

På STEDET arbejdes målrettet med at øge den unges selvindsigt og refleksion over sit eget liv. Parallelt inddrages den del af den unges familiære netværk, der på sigt kan bidrage til og understøtte den unges personlige og sociale udvikling.

Den unge motiveres for at deltage i sociale kontekster i nærområdet, så den unge kan få mulighed for at skabe et netværk ved at deltage i områdets fritidsaktiviteter, herunder også div. sociale tilbud på skolen.

Terasse4

Når den unge er tryg i relationerne på STEDET og er parat til det, arbejdes med at udrede konflikter og traumer. Det kan ske i samarbejde med psykiatrisk afdeling på hhv. Hillerød og Glostrup hospital. I samråd med sagsbehandler kan der åbnes mulighed for indsigtsgivende terapi hos privatpraktiserende, klinisk psykolog samt mulighed for deltagelse i relevante samtalegrupper med ligestillede unge.

I slutningen af opholdet på STEDET arbejdes der med at forankre den unges selvfølelse samt at forberede den unge på en løsrivelse fra STEDET. Her følger STEDETs personale den unge på vej i en endelig udslusning med individualiseret vejledning og støtte.

HENT OG PRINT PDF
stedet-brochure

Lidt info omkring STEDET

Back To Top