skip to Main Content
Menu

Stedet er et privatejet opholdssted i Espergærde, som i over 30 år har skabt et trygt og stabilt hjem for unge med psykisk sårbarhed.

De unge tilbydes et trygt miljø, således at Stedet kan opleves som et hjem.
Relationsarbejdet er i fokus, så personalet kan opleves som troværdige og autentiske voksne, de unge kan stole på.

Stedet står for et overskueligt, velstruktureret miljø med rummelighed for de unges forskelligheder og individuelle behov, samt fokus på fællesskabet og sammenholdet i ungegruppen. Stedet har seks værelser, samt to udslusningslejligheder i Helsingør.

Stedet modtager unge i alderen 13-23 år med forskellige former for psykosociale vanskeligheder. Fælles for de unge er ofte tidlige omsorgssvigt, som besværliggør et almindeligt ungdomsliv. Stedet modtager ikke unge med misbrug, udadreagerende eller seksuelt krænkende adfærd.

Stedet tilbyder

  • Anbringelse efter Serviceloven § 66, stk.1, nr.6
  • Efterværn efter Serviceloven § 76, stk. 3
  • Overvåget samvær efter Serviceloven § 71

Stedet ønsker at bidrage til

  • at øge den unges selvfølelse og ’livsudsigt’
  • at styrke og udbygge den unges sociale relationer og netværk
  • at hjælpe til at udrede og behandle traumer
  • at støtte den unge til den bedst mulige uddannelse
  • at den unge udsluses i egen bolig med eventuel efterværn

Stedets faglige ståsted tager udgangspunkt i den mentaliseringsbaserede og den narrative tilgang.

Alt personale er faguddannet, herunder også Stedets tilknyttede vikarer.

”Vi er ikke din familie, men vi ønsker at være det bedste alternativ til ikke at bo hjemme.”

Stedet er en del af Chaplin Organisationen. Læs mere på www.chaplin.as

HENT OG PRINT PDF
stedet-brochure

Lidt info omkring STEDET

Back To Top