skip to Main Content
Menu

STEDET er et privatejet opholdssted, der har eksisteret siden d. 1. oktober 1987. STEDET har plads til 6 unge i alderen 13-23 år. Pladserne søges besat, så der er unge af begge køn, i forskellige aldre.

STEDET er en stor villa beliggende i et helt almindeligt boligområde i provinsbyen Espergærde. De unge tilbydes et familielignede miljø, hvor personalet skaber rammer, således at de unge kan opleve STEDET som et hjem. På STEDET er relationsarbejdet i fokus, så personalet på sigt kan opleves som troværdige og autentiske voksne, de unge kan stole. STEDET er struktureret som en døgninstitution, hvor alt personale er faguddannet, med en pædagogisk eller socialfaglig uddannelse, herunder også STEDETs tilknyttede vikarer.

   

typisk-pigeværelse2
OM STEDET....
typisk-pigeværelse

STEDET er et privatejet opholdssted, der har eksisteret siden d. 1. oktober 1987.

PERSONALE
Michael-Labertew-Leadership

Her finder du personale på STEDET

HENT OG PRINT PDF
stedet_200

Lidt info omkring STEDET

STEDET tilbyder

I begyndelsen af anbringelsen etableres et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde med den unges forældre/familie. Den unge støttes og vejledes i at slippe ansvar overfor sine forældre og søskende.

Der etableres relevant uddannelse. Der sigtes højt, det er ikke unormalt, at en ung bliver student. De unge tilbydes lektiehjælp på STEDET, der har en privatlærer tilknyttet.

På STEDET arbejdes målrettet med at øge den unges selvindsigt og refleksion over sit eget liv. Parallelt inddrages den del af den unges familiære netværk, der på sigt kan bidrage til og understøtte den unges personlige og sociale udvikling.

Den unge motiveres for at deltage i sociale kontekster i nærområdet, så den unge kan få mulighed for at skabe et netværk ved at deltage i områdets fritidsaktiviteter, herunder også div. sociale tilbud på skolen.

Terasse4

Når den unge er tryg i relationerne på STEDET og er parat til det, arbejdes med at udrede konflikter og traumer. Det kan ske i samarbejde med psykiatrisk afdeling på hhv. Hillerød og Glostrup hospital. I samråd med sagsbehandler kan der åbnes mulighed for indsigtsgivende terapi hos privatpraktiserende, klinisk psykolog samt mulighed for deltagelse i relevante samtalegrupper med ligestillede unge.

I slutningen af opholdet på STEDET arbejdes der med at forankre den unges selvfølelse samt at forberede den unge på en løsrivelse fra STEDET. Her følger STEDETs personale den unge på vej i en endelig udslusning med individualiseret vejledning og støtte.

Back To Top